A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Szklarska Poręba

Szklarska Poręba
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.49% 4.68%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.74% 3.93% 4.11% 4.30% 4.48% 4.67% 4.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 610
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 296
Liczba ważnych kart:1 296
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:1 255
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 3.35%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 18 42.86 1.43
KUBICA Anna Maria 12 28.57 0.96
NOWAK Bogusław Jerzy 0 0.00 0.00
GÓRNIAK Judyta 4 9.52 0.32
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 2 4.76 0.16
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 4.76 0.16
ZAWADZKA Stanisława Natalia 3 7.14 0.24
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1 2.38 0.08