A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Janowice Wielkie

Janowice Wielkie
brak 0.53% 0.67% 0.80% 0.94% 1.08% 1.22% 1.35% 1.49% 1.63% 1.76%
danych 0.66% 0.79% 0.93% 1.07% 1.21% 1.34% 1.48% 1.62% 1.75% 1.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 561
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:682
Liczba ważnych kart:682
Frekwencja wyborcza:19.15%
Liczba głosów ważnych:651
% głosów ważnych:95.45%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.54%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 4 40.00 0.61
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0 0.00 0.00
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 10.00 0.15
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 10.00 0.15
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 20.00 0.31
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 10.00 0.15
HELCYK Justyna Magdalena 1 10.00 0.15