A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat jeleniogórski 

jeleniogórski
brak 0.53% 0.67% 0.80% 0.94% 1.08% 1.22% 1.35% 1.49% 1.63% 1.76%
danych 0.66% 0.79% 0.93% 1.07% 1.21% 1.34% 1.48% 1.62% 1.75% 1.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 773
Liczba ważnych kart:10 770
Frekwencja wyborcza:20.53%
Liczba głosów ważnych:10 309
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:128
% 1.24%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Karpacz 4 132  1 018  1 018  998  10  1.00
Kowary 9 246  1 901  1 898  1 770  28  1.58
Piechowice 5 280  1 190  1 190  1 136  16  1.41
Szklarska Poręba 5 610  1 296  1 296  1 255  18  1.43
Janowice Wielkie 3 561  682  682  651  10  1.54
Jeżów Sudecki 5 581  1 165  1 165  1 131  0.53
Mysłakowice 8 197  1 481  1 481  1 420  16  1.13
Podgórzyn 6 634  1 371  1 371  1 316  12  0.91
Stara Kamienica 4 244  669  669  632  12  1.90
Ogółem 52 485  10 773  10 770  10 309  128  1.24
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 35 27.34 0.34
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 28 21.88 0.27
GRENIUCH Tomasz Wiesław 4 3.13 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 11 8.59 0.11
BORODACZ Artur Piotr 6 4.69 0.06
ICKIEWICZ Anna Urszula 8 6.25 0.08
DROZDOWSKA Joanna Ewa 10 7.81 0.10
ROK Wiesław Robert 5 3.91 0.05
LUDKOWSKA Maria 6 4.69 0.06
HELCYK Justyna Magdalena 15 11.72 0.15