A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Kowary

Kowary
brak 0.53% 0.67% 0.80% 0.94% 1.08% 1.22% 1.35% 1.49% 1.63% 1.76%
danych 0.66% 0.79% 0.93% 1.07% 1.21% 1.34% 1.48% 1.62% 1.75% 1.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 246
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 901
Liczba ważnych kart:1 898
Frekwencja wyborcza:20.56%
Liczba głosów ważnych:1 770
% głosów ważnych:93.26%
Liczba głosów na listy komitetu:28
% 1.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 5 17.86 0.28
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 11 39.29 0.62
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 3.57 0.06
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 7.14 0.11
BORODACZ Artur Piotr 2 7.14 0.11
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 3.57 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 3.57 0.06
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 3.57 0.06
HELCYK Justyna Magdalena 4 14.29 0.23