A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Szklarska Poręba

Szklarska Poręba
brak 0.53% 0.67% 0.80% 0.94% 1.08% 1.22% 1.35% 1.49% 1.63% 1.76%
danych 0.66% 0.79% 0.93% 1.07% 1.21% 1.34% 1.48% 1.62% 1.75% 1.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 610
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 296
Liczba ważnych kart:1 296
Frekwencja wyborcza:23.10%
Liczba głosów ważnych:1 255
% głosów ważnych:96.84%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 1.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 8 44.44 0.64
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3 16.67 0.24
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 4 22.22 0.32
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 5.56 0.08
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 2 11.11 0.16