A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Karpacz

Karpacz
brak 0.53% 0.67% 0.80% 0.94% 1.08% 1.22% 1.35% 1.49% 1.63% 1.76%
danych 0.66% 0.79% 0.93% 1.07% 1.21% 1.34% 1.48% 1.62% 1.75% 1.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 132
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 018
Liczba ważnych kart:1 018
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:998
% głosów ważnych:98.04%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 3 30.00 0.30
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1 10.00 0.10
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 10.00 0.10
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 4 40.00 0.40
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 10.00 0.10