A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Mysłakowice

Mysłakowice
brak 0.53% 0.67% 0.80% 0.94% 1.08% 1.22% 1.35% 1.49% 1.63% 1.76%
danych 0.66% 0.79% 0.93% 1.07% 1.21% 1.34% 1.48% 1.62% 1.75% 1.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 197
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 481
Liczba ważnych kart:1 481
Frekwencja wyborcza:18.07%
Liczba głosów ważnych:1 420
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 4 25.00 0.28
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3 18.75 0.21
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 6.25 0.07
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 3 18.75 0.21
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 1 6.25 0.07
LUDKOWSKA Maria 2 12.50 0.14
HELCYK Justyna Magdalena 2 12.50 0.14