A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Podgórzyn

Podgórzyn
brak 0.53% 0.67% 0.80% 0.94% 1.08% 1.22% 1.35% 1.49% 1.63% 1.76%
danych 0.66% 0.79% 0.93% 1.07% 1.21% 1.34% 1.48% 1.62% 1.75% 1.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 634
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 371
Liczba ważnych kart:1 371
Frekwencja wyborcza:20.67%
Liczba głosów ważnych:1 316
% głosów ważnych:95.99%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 0.91%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 1 8.33 0.08
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 4 33.33 0.30
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 8.33 0.08
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 8.33 0.08
BORODACZ Artur Piotr 2 16.67 0.15
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 16.67 0.15
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 8.33 0.08