A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Stara Kamienica

Stara Kamienica
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.49% 4.68%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.74% 3.93% 4.11% 4.30% 4.48% 4.67% 4.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 244
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:669
Liczba ważnych kart:669
Frekwencja wyborcza:15.76%
Liczba głosów ważnych:632
% głosów ważnych:94.47%
Liczba głosów na listy komitetu:22
% 3.48%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 9 40.91 1.42
KUBICA Anna Maria 6 27.27 0.95
NOWAK Bogusław Jerzy 2 9.09 0.32
GÓRNIAK Judyta 1 4.55 0.16
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 2 9.09 0.32
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 9.09 0.32