A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Szczytna

Szczytna
brak 8.80% 10.49% 12.18% 13.87% 15.56% 17.26% 18.95% 20.64% 22.33% 24.02%
danych 10.48% 12.17% 13.86% 15.55% 17.25% 18.94% 20.63% 22.32% 24.01% 25.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 998
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:967
Liczba ważnych kart:967
Frekwencja wyborcza:16.12%
Liczba głosów ważnych:907
% głosów ważnych:93.80%
Liczba głosów na listy komitetu:112
% 12.35%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 81 72.32 8.93
WOŹNIAK Piotr Jan 6 5.36 0.66
KLEPACZ Apolonia Weronika 5 4.46 0.55
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 4 3.57 0.44
PIWCEWICZ Jolanta Anna 0 0.00 0.00
CHADŻY Wojciech 2 1.79 0.22
JANIEC Alicja Jadwiga 4 3.57 0.44
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 1 0.89 0.11
DUDA Katarzyna Beata 9 8.04 0.99
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 0 0.00 0.00