A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Olszyna

Olszyna
brak 1.89% 2.31% 2.73% 3.15% 3.57% 4.00% 4.42% 4.84% 5.26% 5.68%
danych 2.30% 2.72% 3.14% 3.56% 3.99% 4.41% 4.83% 5.25% 5.67% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 411
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:870
Liczba ważnych kart:870
Frekwencja wyborcza:16.08%
Liczba głosów ważnych:829
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 2.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 6 33.33 0.72
KUBICA Anna Maria 5 27.78 0.60
NOWAK Bogusław Jerzy 1 5.56 0.12
GÓRNIAK Judyta 1 5.56 0.12
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 5.56 0.12
NOWACKA Agata Łucja 0 0.00 0.00
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 5.56 0.12
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 5.56 0.12
TABISZ Jacek 1 5.56 0.12
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1 5.56 0.12