A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Platerówka

Platerówka
brak 1.89% 2.31% 2.73% 3.15% 3.57% 4.00% 4.42% 4.84% 5.26% 5.68%
danych 2.30% 2.72% 3.14% 3.56% 3.99% 4.41% 4.83% 5.25% 5.67% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 332
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:218
Liczba ważnych kart:218
Frekwencja wyborcza:16.37%
Liczba głosów ważnych:207
% głosów ważnych:94.95%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 5.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 5 45.45 2.42
KUBICA Anna Maria 1 9.09 0.48
NOWAK Bogusław Jerzy 1 9.09 0.48
GÓRNIAK Judyta 0 0.00 0.00
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 0 0.00 0.00
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 9.09 0.48
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 9.09 0.48
TABISZ Jacek 2 18.18 0.97
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00