A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Siekierczyn

Siekierczyn
brak 1.89% 2.31% 2.73% 3.15% 3.57% 4.00% 4.42% 4.84% 5.26% 5.68%
danych 2.30% 2.72% 3.14% 3.56% 3.99% 4.41% 4.83% 5.25% 5.67% 6.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 097
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:739
Liczba ważnych kart:739
Frekwencja wyborcza:18.04%
Liczba głosów ważnych:688
% głosów ważnych:93.10%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 6.10%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 13 30.95 1.89
KUBICA Anna Maria 11 26.19 1.60
NOWAK Bogusław Jerzy 1 2.38 0.15
GÓRNIAK Judyta 5 11.90 0.73
WIDŁAK Artur Fryderyk 4 9.52 0.58
NOWACKA Agata Łucja 3 7.14 0.44
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 2.38 0.15
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 4.76 0.29
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 4.76 0.29