A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Oleśnica

Oleśnica
brak 0.75% 0.94% 1.12% 1.31% 1.49% 1.68% 1.86% 2.05% 2.23% 2.42%
danych 0.93% 1.11% 1.30% 1.48% 1.67% 1.85% 2.04% 2.22% 2.41% 2.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 231
Liczba ważnych kart:7 230
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 037
% głosów ważnych:97.33%
Liczba głosów na listy komitetu:79
% 1.12%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 30 37.97 0.43
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 17 21.52 0.24
GRENIUCH Tomasz Wiesław 3 3.80 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 2.53 0.03
BORODACZ Artur Piotr 2 2.53 0.03
ICKIEWICZ Anna Urszula 4 5.06 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 3 3.80 0.04
ROK Wiesław Robert 1 1.27 0.01
LUDKOWSKA Maria 4 5.06 0.06
HELCYK Justyna Magdalena 13 16.46 0.18