A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Dziadowa Kłoda

Dziadowa Kłoda
brak 0.75% 0.94% 1.12% 1.31% 1.49% 1.68% 1.86% 2.05% 2.23% 2.42%
danych 0.93% 1.11% 1.30% 1.48% 1.67% 1.85% 2.04% 2.22% 2.41% 2.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 640
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:486
Liczba ważnych kart:486
Frekwencja wyborcza:13.35%
Liczba głosów ważnych:461
% głosów ważnych:94.86%
Liczba głosów na listy komitetu:5
% 1.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 1 20.00 0.22
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 2 40.00 0.43
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 1 20.00 0.22
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 20.00 0.22