A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Oleśnica

Oleśnica
brak 0.75% 0.94% 1.12% 1.31% 1.49% 1.68% 1.86% 2.05% 2.23% 2.42%
danych 0.93% 1.11% 1.30% 1.48% 1.67% 1.85% 2.04% 2.22% 2.41% 2.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 880
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 486
Liczba ważnych kart:1 486
Frekwencja wyborcza:15.04%
Liczba głosów ważnych:1 428
% głosów ważnych:96.10%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 1.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 1 5.56 0.07
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 7 38.89 0.49
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 16.67 0.21
BORODACZ Artur Piotr 1 5.56 0.07
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 11.11 0.14
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 5.56 0.07
ROK Wiesław Robert 1 5.56 0.07
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 2 11.11 0.14