A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Syców

Syców
brak 0.75% 0.94% 1.12% 1.31% 1.49% 1.68% 1.86% 2.05% 2.23% 2.42%
danych 0.93% 1.11% 1.30% 1.48% 1.67% 1.85% 2.04% 2.22% 2.41% 2.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 346
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 631
Liczba ważnych kart:2 631
Frekwencja wyborcza:19.71%
Liczba głosów ważnych:2 516
% głosów ważnych:95.63%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 0.83%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 8 38.10 0.32
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3 14.29 0.12
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 4.76 0.04
BORODACZ Artur Piotr 2 9.52 0.08
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 9.52 0.08
ROK Wiesław Robert 1 4.76 0.04
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 4 19.05 0.16