A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Twardogóra

Twardogóra
brak 0.75% 0.94% 1.12% 1.31% 1.49% 1.68% 1.86% 2.05% 2.23% 2.42%
danych 0.93% 1.11% 1.30% 1.48% 1.67% 1.85% 2.04% 2.22% 2.41% 2.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 460
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 654
Liczba ważnych kart:1 654
Frekwencja wyborcza:15.81%
Liczba głosów ważnych:1 585
% głosów ważnych:95.83%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 1.01%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 6 37.50 0.38
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 4 25.00 0.25
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 1 6.25 0.06
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 6.25 0.06
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 3 18.75 0.19
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 6.25 0.06