A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Chocianów

Chocianów
brak 0.69% 0.94% 1.20% 1.45% 1.70% 1.96% 2.21% 2.46% 2.71% 2.97%
danych 0.93% 1.19% 1.44% 1.69% 1.95% 2.20% 2.45% 2.70% 2.96% 3.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 111
Liczba ważnych kart:2 111
Frekwencja wyborcza:20.52%
Liczba głosów ważnych:2 034
% głosów ważnych:96.35%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 1.62%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 18 54.55 0.88
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 5 15.15 0.25
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 6.06 0.10
BORODACZ Artur Piotr 3 9.09 0.15
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 3.03 0.05
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 3.03 0.05
ROK Wiesław Robert 1 3.03 0.05
LUDKOWSKA Maria 1 3.03 0.05
HELCYK Justyna Magdalena 1 3.03 0.05