A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat polkowicki 

polkowicki
brak 0.69% 0.94% 1.20% 1.45% 1.70% 1.96% 2.21% 2.46% 2.71% 2.97%
danych 0.93% 1.19% 1.44% 1.69% 1.95% 2.20% 2.45% 2.70% 2.96% 3.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 824
Liczba ważnych kart:9 826
Frekwencja wyborcza:19.95%
Liczba głosów ważnych:9 388
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:125
% 1.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chocianów 10 287  2 111  2 111  2 034  33  1.62
Gaworzyce 3 088  624  624  578  0.69
Grębocice 4 142  669  669  622  20  3.22
Polkowice 20 945  4 648  4 650  4 449  51  1.15
Przemków 7 075  1 147  1 147  1 106  11  0.99
Radwanice 3 696  625  625  599  1.00
Ogółem 49 233  9 824  9 826  9 388  125  1.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 52 41.60 0.55
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 22 17.60 0.23
GRENIUCH Tomasz Wiesław 4 3.20 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 5 4.00 0.05
BORODACZ Artur Piotr 11 8.80 0.12
ICKIEWICZ Anna Urszula 5 4.00 0.05
DROZDOWSKA Joanna Ewa 7 5.60 0.07
ROK Wiesław Robert 5 4.00 0.05
LUDKOWSKA Maria 9 7.20 0.10
HELCYK Justyna Magdalena 5 4.00 0.05