A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Gaworzyce

Gaworzyce
brak 0.69% 0.94% 1.20% 1.45% 1.70% 1.96% 2.21% 2.46% 2.71% 2.97%
danych 0.93% 1.19% 1.44% 1.69% 1.95% 2.20% 2.45% 2.70% 2.96% 3.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:624
Liczba ważnych kart:624
Frekwencja wyborcza:20.21%
Liczba głosów ważnych:578
% głosów ważnych:92.63%
Liczba głosów na listy komitetu:4
% 0.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 2 50.00 0.35
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0 0.00 0.00
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 1 25.00 0.17
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 25.00 0.17
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00