A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Grębocice

Grębocice
brak 0.69% 0.94% 1.20% 1.45% 1.70% 1.96% 2.21% 2.46% 2.71% 2.97%
danych 0.93% 1.19% 1.44% 1.69% 1.95% 2.20% 2.45% 2.70% 2.96% 3.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 142
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:669
Liczba ważnych kart:669
Frekwencja wyborcza:16.15%
Liczba głosów ważnych:622
% głosów ważnych:92.97%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 3.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 5 25.00 0.80
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 7 35.00 1.13
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 5.00 0.16
BORODACZ Artur Piotr 4 20.00 0.64
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 5.00 0.16
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 10.00 0.32
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00