A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Przemków

Przemków
brak 0.69% 0.94% 1.20% 1.45% 1.70% 1.96% 2.21% 2.46% 2.71% 2.97%
danych 0.93% 1.19% 1.44% 1.69% 1.95% 2.20% 2.45% 2.70% 2.96% 3.22%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 075
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 147
Liczba ważnych kart:1 147
Frekwencja wyborcza:16.21%
Liczba głosów ważnych:1 106
% głosów ważnych:96.43%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 0.99%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 3 27.27 0.27
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 0 0.00 0.00
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 1 9.09 0.09
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 9.09 0.09
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 9.09 0.09
ROK Wiesław Robert 1 9.09 0.09
LUDKOWSKA Maria 2 18.18 0.18
HELCYK Justyna Magdalena 2 18.18 0.18