A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Miasto Świdnica

Świdnica
brak 7.64% 8.39% 9.13% 9.88% 10.62% 11.37% 12.11% 12.86% 13.60% 14.35%
danych 8.38% 9.12% 9.87% 10.61% 11.36% 12.10% 12.85% 13.59% 14.34% 15.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 237
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 838
Liczba ważnych kart:11 834
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:11 497
% głosów ważnych:97.15%
Liczba głosów na listy komitetu:1 413
% 12.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 1 063 75.23 9.25
WOŹNIAK Piotr Jan 83 5.87 0.72
KLEPACZ Apolonia Weronika 58 4.10 0.50
LUBIŃSKI Mirosław Aleksander 81 5.73 0.70
PIWCEWICZ Jolanta Anna 16 1.13 0.14
CHADŻY Wojciech 10 0.71 0.09
JANIEC Alicja Jadwiga 19 1.34 0.17
KIBANGOU Patrick Bandile Abel Desire 18 1.27 0.16
DUDA Katarzyna Beata 43 3.04 0.37
GOLA-SIENKIEWICZ Ryszard Jerzy 22 1.56 0.19