A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój
brak 1.76% 2.07% 2.37% 2.68% 2.98% 3.29% 3.59% 3.90% 4.20% 4.51%
danych 2.06% 2.36% 2.67% 2.97% 3.28% 3.58% 3.89% 4.19% 4.50% 4.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 972
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:715
Liczba ważnych kart:715
Frekwencja wyborcza:18.00%
Liczba głosów ważnych:696
% głosów ważnych:97.34%
Liczba głosów na listy komitetu:32
% 4.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 15 46.88 2.16
KUBICA Anna Maria 7 21.88 1.01
NOWAK Bogusław Jerzy 1 3.13 0.14
GÓRNIAK Judyta 1 3.13 0.14
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 3.13 0.14
NOWACKA Agata Łucja 5 15.63 0.72
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 3.13 0.14
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 3.13 0.14
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00