A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wałbrzyski 

wałbrzyski
brak 1.76% 2.07% 2.37% 2.68% 2.98% 3.29% 3.59% 3.90% 4.20% 4.51%
danych 2.06% 2.36% 2.67% 2.97% 3.28% 3.58% 3.89% 4.19% 4.50% 4.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 704
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 353
Liczba ważnych kart:8 352
Frekwencja wyborcza:17.88%
Liczba głosów ważnych:8 057
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:308
% 3.82%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Boguszów-Gorce 12 979  2 064  2 064  1 985  88  4.43
Jedlina-Zdrój 3 972  715  715  696  32  4.60
Szczawno-Zdrój 4 840  1 358  1 358  1 310  48  3.66
Czarny Bór 3 859  709  708  682  12  1.76
Głuszyca 7 318  1 177  1 177  1 140  40  3.51
Mieroszów 5 631  910  910  883  33  3.74
Stare Bogaczowice 3 413  650  650  624  30  4.81
Walim 4 692  770  770  737  25  3.39
Ogółem 46 704  8 353  8 352  8 057  308  3.82
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 120 38.96 1.49
KUBICA Anna Maria 79 25.65 0.98
NOWAK Bogusław Jerzy 10 3.25 0.12
GÓRNIAK Judyta 16 5.19 0.20
WIDŁAK Artur Fryderyk 4 1.30 0.05
NOWACKA Agata Łucja 34 11.04 0.42
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 9 2.92 0.11
ZAWADZKA Stanisława Natalia 13 4.22 0.16
TABISZ Jacek 11 3.57 0.14
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 12 3.90 0.15