A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Boguszów-Gorce

Boguszów-Gorce
brak 1.76% 2.07% 2.37% 2.68% 2.98% 3.29% 3.59% 3.90% 4.20% 4.51%
danych 2.06% 2.36% 2.67% 2.97% 3.28% 3.58% 3.89% 4.19% 4.50% 4.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 979
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 064
Liczba ważnych kart:2 064
Frekwencja wyborcza:15.90%
Liczba głosów ważnych:1 985
% głosów ważnych:96.17%
Liczba głosów na listy komitetu:88
% 4.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 40 45.45 2.02
KUBICA Anna Maria 20 22.73 1.01
NOWAK Bogusław Jerzy 3 3.41 0.15
GÓRNIAK Judyta 3 3.41 0.15
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 1.14 0.05
NOWACKA Agata Łucja 8 9.09 0.40
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 2 2.27 0.10
ZAWADZKA Stanisława Natalia 4 4.55 0.20
TABISZ Jacek 3 3.41 0.15
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 4 4.55 0.20