A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Stare Bogaczowice

Stare Bogaczowice
brak 1.76% 2.07% 2.37% 2.68% 2.98% 3.29% 3.59% 3.90% 4.20% 4.51%
danych 2.06% 2.36% 2.67% 2.97% 3.28% 3.58% 3.89% 4.19% 4.50% 4.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 413
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:650
Liczba ważnych kart:650
Frekwencja wyborcza:19.04%
Liczba głosów ważnych:624
% głosów ważnych:96.00%
Liczba głosów na listy komitetu:30
% 4.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 12 40.00 1.92
KUBICA Anna Maria 6 20.00 0.96
NOWAK Bogusław Jerzy 0 0.00 0.00
GÓRNIAK Judyta 2 6.67 0.32
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 6 20.00 0.96
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 3.33 0.16
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 3.33 0.16
TABISZ Jacek 2 6.67 0.32
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00