A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Głuszyca

Głuszyca
brak 1.76% 2.07% 2.37% 2.68% 2.98% 3.29% 3.59% 3.90% 4.20% 4.51%
danych 2.06% 2.36% 2.67% 2.97% 3.28% 3.58% 3.89% 4.19% 4.50% 4.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 318
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 177
Liczba ważnych kart:1 177
Frekwencja wyborcza:16.08%
Liczba głosów ważnych:1 140
% głosów ważnych:96.86%
Liczba głosów na listy komitetu:40
% 3.51%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 10 25.00 0.88
KUBICA Anna Maria 9 22.50 0.79
NOWAK Bogusław Jerzy 2 5.00 0.18
GÓRNIAK Judyta 4 10.00 0.35
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 2.50 0.09
NOWACKA Agata Łucja 4 10.00 0.35
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 2.50 0.09
ZAWADZKA Stanisława Natalia 3 7.50 0.26
TABISZ Jacek 3 7.50 0.26
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 3 7.50 0.26