A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój
brak 0.60% 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90%
danych 0.73% 0.88% 1.02% 1.17% 1.31% 1.45% 1.60% 1.74% 1.89% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 972
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:715
Liczba ważnych kart:715
Frekwencja wyborcza:18.00%
Liczba głosów ważnych:696
% głosów ważnych:97.34%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 1.87%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 2 15.38 0.29
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1 7.69 0.14
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 7.69 0.14
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 1 7.69 0.14
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 7.69 0.14
ROK Wiesław Robert 1 7.69 0.14
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 6 46.15 0.86