A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat wałbrzyski 

wałbrzyski
brak 0.60% 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90%
danych 0.73% 0.88% 1.02% 1.17% 1.31% 1.45% 1.60% 1.74% 1.89% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 704
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 353
Liczba ważnych kart:8 352
Frekwencja wyborcza:17.88%
Liczba głosów ważnych:8 057
% głosów ważnych:96.47%
Liczba głosów na listy komitetu:99
% 1.23%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Boguszów-Gorce 12 979  2 064  2 064  1 985  12  0.60
Jedlina-Zdrój 3 972  715  715  696  13  1.87
Szczawno-Zdrój 4 840  1 358  1 358  1 310  12  0.92
Czarny Bór 3 859  709  708  682  1.17
Głuszyca 7 318  1 177  1 177  1 140  12  1.05
Mieroszów 5 631  910  910  883  17  1.93
Stare Bogaczowice 3 413  650  650  624  10  1.60
Walim 4 692  770  770  737  15  2.04
Ogółem 46 704  8 353  8 352  8 057  99  1.23
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 18 18.18 0.22
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 19 19.19 0.24
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 1.01 0.01
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 8 8.08 0.10
BORODACZ Artur Piotr 10 10.10 0.12
ICKIEWICZ Anna Urszula 3 3.03 0.04
DROZDOWSKA Joanna Ewa 20 20.20 0.25
ROK Wiesław Robert 6 6.06 0.07
LUDKOWSKA Maria 2 2.02 0.02
HELCYK Justyna Magdalena 12 12.12 0.15