A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Boguszów-Gorce

Boguszów-Gorce
brak 0.60% 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90%
danych 0.73% 0.88% 1.02% 1.17% 1.31% 1.45% 1.60% 1.74% 1.89% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 979
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 064
Liczba ważnych kart:2 064
Frekwencja wyborcza:15.90%
Liczba głosów ważnych:1 985
% głosów ważnych:96.17%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 0.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 5 41.67 0.25
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 1 8.33 0.05
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 16.67 0.10
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 3 25.00 0.15
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 8.33 0.05