A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Głuszyca

Głuszyca
brak 0.60% 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90%
danych 0.73% 0.88% 1.02% 1.17% 1.31% 1.45% 1.60% 1.74% 1.89% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 318
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 177
Liczba ważnych kart:1 177
Frekwencja wyborcza:16.08%
Liczba głosów ważnych:1 140
% głosów ważnych:96.86%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 1.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 3 25.00 0.26
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 5 41.67 0.44
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 1 8.33 0.09
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 16.67 0.18
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 1 8.33 0.09