A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Czarny Bór

Czarny Bór
brak 0.60% 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90%
danych 0.73% 0.88% 1.02% 1.17% 1.31% 1.45% 1.60% 1.74% 1.89% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 859
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:709
Liczba ważnych kart:708
Frekwencja wyborcza:18.37%
Liczba głosów ważnych:682
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 1.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 0 0.00 0.00
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3 37.50 0.44
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 12.50 0.15
ROK Wiesław Robert 2 25.00 0.29
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 2 25.00 0.29