A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Walim

Walim
brak 0.60% 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90%
danych 0.73% 0.88% 1.02% 1.17% 1.31% 1.45% 1.60% 1.74% 1.89% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 692
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:770
Liczba ważnych kart:770
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:737
% głosów ważnych:95.71%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 2.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 0 0.00 0.00
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 4 26.67 0.54
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 20.00 0.41
BORODACZ Artur Piotr 4 26.67 0.54
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 6.67 0.14
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 6.67 0.14
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 6.67 0.14
HELCYK Justyna Magdalena 1 6.67 0.14