A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Mieroszów

Mieroszów
brak 0.60% 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90%
danych 0.73% 0.88% 1.02% 1.17% 1.31% 1.45% 1.60% 1.74% 1.89% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 631
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:910
Liczba ważnych kart:910
Frekwencja wyborcza:16.16%
Liczba głosów ważnych:883
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 1.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 5 29.41 0.57
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3 17.65 0.34
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 3 17.65 0.34
BORODACZ Artur Piotr 2 11.76 0.23
ICKIEWICZ Anna Urszula 2 11.76 0.23
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 11.76 0.23
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 0 0.00 0.00