A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Czarny Bór

Czarny Bór
brak 1.76% 2.07% 2.37% 2.68% 2.98% 3.29% 3.59% 3.90% 4.20% 4.51%
danych 2.06% 2.36% 2.67% 2.97% 3.28% 3.58% 3.89% 4.19% 4.50% 4.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 859
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:709
Liczba ważnych kart:708
Frekwencja wyborcza:18.37%
Liczba głosów ważnych:682
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 1.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 4 33.33 0.59
KUBICA Anna Maria 4 33.33 0.59
NOWAK Bogusław Jerzy 1 8.33 0.15
GÓRNIAK Judyta 0 0.00 0.00
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 1 8.33 0.15
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 8.33 0.15
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1 8.33 0.15