A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Mieroszów

Mieroszów
brak 1.76% 2.07% 2.37% 2.68% 2.98% 3.29% 3.59% 3.90% 4.20% 4.51%
danych 2.06% 2.36% 2.67% 2.97% 3.28% 3.58% 3.89% 4.19% 4.50% 4.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 631
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:910
Liczba ważnych kart:910
Frekwencja wyborcza:16.16%
Liczba głosów ważnych:883
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 3.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 7 21.21 0.79
KUBICA Anna Maria 12 36.36 1.36
NOWAK Bogusław Jerzy 2 6.06 0.23
GÓRNIAK Judyta 3 9.09 0.34
WIDŁAK Artur Fryderyk 1 3.03 0.11
NOWACKA Agata Łucja 1 3.03 0.11
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 3.03 0.11
ZAWADZKA Stanisława Natalia 2 6.06 0.23
TABISZ Jacek 2 6.06 0.23
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 6.06 0.23