A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Stare Bogaczowice

Stare Bogaczowice
brak 0.60% 0.74% 0.89% 1.03% 1.18% 1.32% 1.46% 1.61% 1.75% 1.90%
danych 0.73% 0.88% 1.02% 1.17% 1.31% 1.45% 1.60% 1.74% 1.89% 2.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 413
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:650
Liczba ważnych kart:650
Frekwencja wyborcza:19.04%
Liczba głosów ważnych:624
% głosów ważnych:96.00%
Liczba głosów na listy komitetu:10
% 1.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 1 10.00 0.16
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 2 20.00 0.32
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 5 50.00 0.80
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 10.00 0.16
HELCYK Justyna Magdalena 1 10.00 0.16