A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Walim

Walim
brak 1.76% 2.07% 2.37% 2.68% 2.98% 3.29% 3.59% 3.90% 4.20% 4.51%
danych 2.06% 2.36% 2.67% 2.97% 3.28% 3.58% 3.89% 4.19% 4.50% 4.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 692
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:770
Liczba ważnych kart:770
Frekwencja wyborcza:16.41%
Liczba głosów ważnych:737
% głosów ważnych:95.71%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 3.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 3 12.00 0.41
KUBICA Anna Maria 13 52.00 1.76
NOWAK Bogusław Jerzy 0 0.00 0.00
GÓRNIAK Judyta 3 12.00 0.41
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 3 12.00 0.41
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 4.00 0.14
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 2 8.00 0.27