A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Brzeg Dolny

Brzeg Dolny
brak 1.36% 1.37% 1.39% 1.40% 1.41% 1.43% 1.44% 1.45% 1.46% 1.48%
danych 1.36% 1.38% 1.39% 1.40% 1.42% 1.43% 1.44% 1.45% 1.47% 1.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 082
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 833
Liczba ważnych kart:2 831
Frekwencja wyborcza:21.66%
Liczba głosów ważnych:2 727
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:40
% 1.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 11 27.50 0.40
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 10 25.00 0.37
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 2.50 0.04
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 5.00 0.07
BORODACZ Artur Piotr 1 2.50 0.04
ICKIEWICZ Anna Urszula 6 15.00 0.22
DROZDOWSKA Joanna Ewa 2 5.00 0.07
ROK Wiesław Robert 2 5.00 0.07
LUDKOWSKA Maria 2 5.00 0.07
HELCYK Justyna Magdalena 3 7.50 0.11