A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Jordanów Śląski

Jordanów Śląski
brak 2.33% 2.47% 2.62% 2.76% 2.90% 3.05% 3.19% 3.33% 3.47% 3.62%
danych 2.46% 2.61% 2.75% 2.89% 3.04% 3.18% 3.32% 3.46% 3.61% 3.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 526
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:410
Liczba ważnych kart:410
Frekwencja wyborcza:16.23%
Liczba głosów ważnych:399
% głosów ważnych:97.32%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 3.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 8 53.33 2.01
KUBICA Anna Maria 5 33.33 1.25
NOWAK Bogusław Jerzy 0 0.00 0.00
GÓRNIAK Judyta 1 6.67 0.25
WIDŁAK Artur Fryderyk 0 0.00 0.00
NOWACKA Agata Łucja 1 6.67 0.25
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 0 0.00 0.00
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 0 0.00 0.00