A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat wrocławski 

wrocławski
brak 2.33% 2.47% 2.62% 2.76% 2.90% 3.05% 3.19% 3.33% 3.47% 3.62%
danych 2.46% 2.61% 2.75% 2.89% 3.04% 3.18% 3.32% 3.46% 3.61% 3.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 114
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 927
Liczba ważnych kart:23 923
Frekwencja wyborcza:24.64%
Liczba głosów ważnych:23 247
% głosów ważnych:97.17%
Liczba głosów na listy komitetu:623
% 2.68%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czernica 9 521  3 008  3 007  2 943  89  3.02
Długołęka 20 521  5 435  5 434  5 292  142  2.68
Jordanów Śląski 2 526  410  410  399  15  3.76
Kąty Wrocławskie 16 464  3 826  3 826  3 709  96  2.59
Kobierzyce 13 229  3 382  3 382  3 297  81  2.46
Mietków 3 152  617  617  592  17  2.87
Sobótka 10 234  1 887  1 887  1 802  42  2.33
Siechnice 13 814  3 897  3 895  3 807  101  2.65
Żórawina 7 653  1 465  1 465  1 406  40  2.84
Ogółem 97 114  23 927  23 923  23 247  623  2.68
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 227 36.44 0.98
KUBICA Anna Maria 171 27.45 0.74
NOWAK Bogusław Jerzy 14 2.25 0.06
GÓRNIAK Judyta 32 5.14 0.14
WIDŁAK Artur Fryderyk 16 2.57 0.07
NOWACKA Agata Łucja 75 12.04 0.32
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 11 1.77 0.05
ZAWADZKA Stanisława Natalia 12 1.93 0.05
TABISZ Jacek 33 5.30 0.14
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 32 5.14 0.14