A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Długołęka

Długołęka
brak 2.33% 2.47% 2.62% 2.76% 2.90% 3.05% 3.19% 3.33% 3.47% 3.62%
danych 2.46% 2.61% 2.75% 2.89% 3.04% 3.18% 3.32% 3.46% 3.61% 3.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 521
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 435
Liczba ważnych kart:5 434
Frekwencja wyborcza:26.49%
Liczba głosów ważnych:5 292
% głosów ważnych:97.39%
Liczba głosów na listy komitetu:142
% 2.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 53 37.32 1.00
KUBICA Anna Maria 37 26.06 0.70
NOWAK Bogusław Jerzy 3 2.11 0.06
GÓRNIAK Judyta 8 5.63 0.15
WIDŁAK Artur Fryderyk 3 2.11 0.06
NOWACKA Agata Łucja 18 12.68 0.34
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 0.70 0.02
ZAWADZKA Stanisława Natalia 6 4.23 0.11
TABISZ Jacek 7 4.93 0.13
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 6 4.23 0.11