A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Sobótka

Sobótka
brak 2.33% 2.47% 2.62% 2.76% 2.90% 3.05% 3.19% 3.33% 3.47% 3.62%
danych 2.46% 2.61% 2.75% 2.89% 3.04% 3.18% 3.32% 3.46% 3.61% 3.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 234
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 887
Liczba ważnych kart:1 887
Frekwencja wyborcza:18.44%
Liczba głosów ważnych:1 802
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 2.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 16 38.10 0.89
KUBICA Anna Maria 13 30.95 0.72
NOWAK Bogusław Jerzy 1 2.38 0.06
GÓRNIAK Judyta 2 4.76 0.11
WIDŁAK Artur Fryderyk 2 4.76 0.11
NOWACKA Agata Łucja 3 7.14 0.17
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 0 0.00 0.00
ZAWADZKA Stanisława Natalia 1 2.38 0.06
TABISZ Jacek 3 7.14 0.17
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 1 2.38 0.06