A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Siechnice

Siechnice
brak 2.33% 2.47% 2.62% 2.76% 2.90% 3.05% 3.19% 3.33% 3.47% 3.62%
danych 2.46% 2.61% 2.75% 2.89% 3.04% 3.18% 3.32% 3.46% 3.61% 3.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 814
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 897
Liczba ważnych kart:3 895
Frekwencja wyborcza:28.21%
Liczba głosów ważnych:3 807
% głosów ważnych:97.74%
Liczba głosów na listy komitetu:101
% 2.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KWIATKOWSKI Robert Artur 40 39.60 1.05
KUBICA Anna Maria 24 23.76 0.63
NOWAK Bogusław Jerzy 2 1.98 0.05
GÓRNIAK Judyta 7 6.93 0.18
WIDŁAK Artur Fryderyk 2 1.98 0.05
NOWACKA Agata Łucja 9 8.91 0.24
SKOWROŃSKI Sławomir Tomasz 1 0.99 0.03
ZAWADZKA Stanisława Natalia 0 0.00 0.00
TABISZ Jacek 5 4.95 0.13
TRYBUŁA-KIERNICKA Ewa Iwona 11 10.89 0.29