A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Ziębice

Ziębice
brak 0.28% 0.40% 0.52% 0.65% 0.77% 0.89% 1.01% 1.13% 1.26% 1.38%
danych 0.39% 0.51% 0.64% 0.76% 0.88% 1.00% 1.12% 1.25% 1.37% 1.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 526
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 394
Liczba ważnych kart:2 394
Frekwencja wyborcza:16.48%
Liczba głosów ważnych:2 283
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 1.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 11 45.83 0.48
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 3 12.50 0.13
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 2 8.33 0.09
BORODACZ Artur Piotr 2 8.33 0.09
ICKIEWICZ Anna Urszula 1 4.17 0.04
DROZDOWSKA Joanna Ewa 1 4.17 0.04
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 4 16.67 0.18