A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat ząbkowicki 

ząbkowicki
brak 0.28% 0.40% 0.52% 0.65% 0.77% 0.89% 1.01% 1.13% 1.26% 1.38%
danych 0.39% 0.51% 0.64% 0.76% 0.88% 1.00% 1.12% 1.25% 1.37% 1.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:55 314
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 169
Liczba ważnych kart:10 166
Frekwencja wyborcza:18.38%
Liczba głosów ważnych:9 735
% głosów ważnych:95.76%
Liczba głosów na listy komitetu:100
% 1.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bardo 4 484  896  896  862  11  1.28
Ciepłowody 2 545  375  375  353  0.28
Kamieniec Ząbkowicki 6 905  1 139  1 139  1 064  16  1.50
Stoszowice 4 514  705  705  682  0.88
Ząbkowice Śląskie 18 459  3 986  3 986  3 857  36  0.93
Ziębice 14 526  2 394  2 394  2 283  24  1.05
Złoty Stok 3 881  674  671  634  0.95
Ogółem 55 314  10 169  10 166  9 735  100  1.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 36 36.00 0.37
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 20 20.00 0.21
GRENIUCH Tomasz Wiesław 1 1.00 0.01
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 11 11.00 0.11
BORODACZ Artur Piotr 5 5.00 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 4 4.00 0.04
DROZDOWSKA Joanna Ewa 8 8.00 0.08
ROK Wiesław Robert 1 1.00 0.01
LUDKOWSKA Maria 1 1.00 0.01
HELCYK Justyna Magdalena 13 13.00 0.13