A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Złoty Stok

Złoty Stok
brak 0.28% 0.40% 0.52% 0.65% 0.77% 0.89% 1.01% 1.13% 1.26% 1.38%
danych 0.39% 0.51% 0.64% 0.76% 0.88% 1.00% 1.12% 1.25% 1.37% 1.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 881
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:674
Liczba ważnych kart:671
Frekwencja wyborcza:17.37%
Liczba głosów ważnych:634
% głosów ważnych:94.49%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 0.95%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 2 33.33 0.32
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 2 33.33 0.32
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 0 0.00 0.00
BORODACZ Artur Piotr 0 0.00 0.00
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 0 0.00 0.00
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 0 0.00 0.00
HELCYK Justyna Magdalena 2 33.33 0.32