A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie
brak 0.28% 0.40% 0.52% 0.65% 0.77% 0.89% 1.01% 1.13% 1.26% 1.38%
danych 0.39% 0.51% 0.64% 0.76% 0.88% 1.00% 1.12% 1.25% 1.37% 1.5%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 459
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 986
Liczba ważnych kart:3 986
Frekwencja wyborcza:21.59%
Liczba głosów ważnych:3 857
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:36
% 0.93%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KREJCKANT Aleksander Konrad 9 25.00 0.23
KAMIŃSKI Mikołaj Krzysztof 9 25.00 0.23
GRENIUCH Tomasz Wiesław 0 0.00 0.00
CHRZANOWSKI Michał Krzysztof 7 19.44 0.18
BORODACZ Artur Piotr 2 5.56 0.05
ICKIEWICZ Anna Urszula 0 0.00 0.00
DROZDOWSKA Joanna Ewa 5 13.89 0.13
ROK Wiesław Robert 0 0.00 0.00
LUDKOWSKA Maria 1 2.78 0.03
HELCYK Justyna Magdalena 3 8.33 0.08